24h Personal Plan
Inloggen

Gaan uw medewerkers mee in verandering? Schrijf uw team in voor het 24h Personal Plan Programma van Novaka Academy!

De kantoorbranche is in verandering en veel organisaties hebben inmiddels hun bakens verzet. Maar geldt dat ook voor de medewerkers? Beschikken zij over voldoende durf, flexibiliteit en zelfregie om mee te veranderen? En zo ja, beschikken ze dan over juiste kennis en vaardigheden om ook in de toekomst toegevoegde waarde te bieden voor de organisatie?

Om de veranderbereidheid van de werknemers in de kantoorbranche te vergroten, organiseert Novaka Academy voor 1000 deelnemers ‘24h Personal Plan’ Workshops. In de 24h Personal Plan Workshop ligt de nadruk op het verandervermogen en de zelfregie van de medewerker. Dat is belangrijk! Want de kantoorbranche is veranderd en heeft medewerkers nodig met durf, flexibiliteit, initiatief, onafhankelijkheid, samenwerken en zelfontwikkeling. Deelnemers krijgen in 24 uur helder voor ogen voor welke verandering de branche en uw organisatie staan. Vervolgens beantwoorden zij de vraag of ze in die verandering mee willen en kunnen gaan, en wat daarvoor nodig is. Met de 24h Personal Plan versterken de medewerkers hun zelfregie en eigen toekomstbestendigheid. En die van de organisatie!

24h Personal Plan kent een intensief programma en bestaat uit een 24h Personal Plan Workshop (inclusief overnachting) met ondersteunend opleidingsaanbod. In de Personal Plan workshop krijgen deelnemers in 24 uur scherp op wat voor manier zij in de toekomst toegevoegde waarde kunnen (blijven) bieden en wat daarvoor nodig is. Aan het einde van de workshop heeft iedere deelnemer een persoonlijk en concreet actieplan en kan gebruik maken van ondersteunend opleidingsaanbod met training, coaching en (vak)opleidingen. Bovendien maakt elke deelnemer een DISC-profiel, waardoor hij inzicht krijgt in zijn eigen communicatie- en gedragsstijlen. Doordat er in kleine groepen van acht deelnemers wordt gewerkt en er twee trainers voor de groep staan, is er veel individuele aandacht en zijn de workshop effectief.

Inschrijven
Wat is de 24h Personal Plan Workshop? expand_more

Om ervoor te zorgen dat medewerkers en werkzoekenden mee kunnen gaan in verandering, doen zij (samen met collega’s) mee aan de 24h Personal Plan Workshop. In deze workshop ontdekken de deelnemers wat nodig is om met plezier te blijven werken. Ze krijgen de tools om zelf de touwtjes in handen te nemen. Met de 24h Personal Plan Workshops krijgt ieders persoonlijke en professionele ontwikkeling een boost.

Aan het einde van de 24h Personal Plan Workshop is er voor alle deelnemers een persoonlijk actieplan beschikbaar op poster-formaat. Maar de deelnemers gaan al voor de workshop aan de slag met een aantal voorbereidingsopdrachten.

Programma expand_more

Dag 1

Dag 2

Locatie

De 24h Personal Plan Workshop vindt plaats op Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn. Er is ruime parkeergelegenheid op het landgoed, dat ook bereikbaar is met openbaar vervoer.

Overige informatie

Verblijfskosten, ontbijt en diner zijn bij het programma inbegrepen, alleen eventuele drankjes aan de bar dien je zelf te voldoen. Landgoed Zonheuvel ligt direct aan een bos, dus neem je wandelschoenen en gemakkelijke kleding mee. Omdat er voor de financiering van de 24h Personal Plan workshop gebruik wordt gemaakt van subsidie, is het belangrijk dat je op elke trainingsdag de aanwezige presentielijst tekent en dat wij een kopie van je loonstrook met je BSN-nummer in de administratie mogen bewaren.

Kosten expand_more

Werkgevers ontvangen 60% subsidie vanuit de regeling DWSRA, waardoor de netto-kosten voor de complete workshop slechts € 280,- per deelnemer bedragen in plaats van € 700,- aan bruto opleidingskosten. Quantore-leden kunnen nog eens 50% van de netto opleidingskosten verrekenen met het investeringsbudget of eventueel het OMB. Als u lid bent van Quantore doen uw medewerkers voor slechts € 140,- per deelnemer mee aan de 24h Personal Plan Workshops. Dit is inclusief training, diner, overnachting en verblijfskosten!

De opleidingskosten voor de 24h Personal Plan workshops worden voldaan d.m.v.‘Voucher 24h Personal Plan 2018’. U heeft voor elke medewerker die meedoet aan de 24h Personal Plan Workshop een voucher nodig en schaft deze aan via Novaka Academy of Quantore. Deze vouchers mogen ook worden gebruikt voor het ondersteunend opleidingsaanbod in de vorm van trainingen, workshops, coaching en andere opleidingen.

1.000 deelnemers expand_more

In de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 kunnen totaal 1.000 werknemers en werkzoekenden in de kantoorbranche meedoen aan de 24h Personal Plan workshops. Daarnaast kunnen deze 1000 deelnemers ook nog eens gebruik maken van ondersteunend opleidingsaanbod in de vorm van workshops, training, coaching of andere opleidingen.

Opzet en aanpak expand_more

In de 24h Personal Plan Workshop ligt de nadruk op het verandervermogen en de zelfregie van de medewerker. Dat is belangrijk! Want de kantoorbranche is veranderd en heeft medewerkers nodig met durf, flexibiliteit, initiatief, onafhankelijkheid, samenwerken en zelfontwikkeling.

24h Personal Plan App

De deelnemers maken via hun smartphone online voorbereidingsopdrachten en komen daardoor goed beslagen ten ijs. Ook tijdens de workshop gaan de deelnemers met offline en online opdrachten aan de slag op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Individueel én met elkaar!

DISC Persoonlijke stijl profiel

Met DISC krijgt elke deelnemer inzicht in zijn eigen communicatie- en gedragsstijlen. Is iemand extravert of juist meer bedachtzaam? En neemt diegene beslissingen op basis van feiten of juist gevoel? Elke DISC-stijl heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten, maar ook valkuilen. Iets waar je goed in bent en wat bij je natuurlijke DISC-stijl past, geeft vaak energie en gaat je moeiteloos af. Dit betekent dat het belangrijk is om altijd rekening te houden met iemands DISC-profiel, als iemand van rol verandert.

Persoonlijk plan van aanpak

Tijdens de 24h Personal Plan workshop maakt elke deelnemer een persoonlijk actieplan. Daarin staat welke vaardigheden, kennis en overige competenties de medewerker verder gaat ontwikkelen en hoe hij dat gaat doen. Wat zijn de concrete acties?

In het persoonlijke actieplan staan twee soorten doelen met bijbehorende, concrete acties:

Werknemer

  1. Waar ben jij goed in en waar liggen jouw kwaliteiten?
  2. Wat is jouw DISC-profiel en wat zijn jouw voorkeursleerstijlen?
  3. Waar wil jij staan over twee jaar op professioneel vlak?
  4. Welke competenties wil jij ontwikkelen?
  5. Wat ga jij concreet doen om daar te komen?

Werkgever

  1. Wat is de koers van de werkgever en waar staat de organisatie over 2 en 5 jaar?
  2. Welke rol kan de medewerker daarin oppakken?
  3. Wat voor competenties heeft hij daarvoor nodig?
  4. Wat is er nodig om er voor te zorgen dat de medewerker ook op termijn toegevoegde waarde heeft voor de organisatie?

Om ervoor te zorgen dat elke deelnemer ook daadwerkelijk aan het einde van de workshop zijn persoonlijke actieplan kan uitprinten, staan er 10 laptops klaar op de trainingslocatie. Deze worden gebruikt om opdrachten te maken en aangesloten op de A1-plotter, zodat het Persoonlijk Actieplan gemakkelijk kan worden uitgeprint.

Ondersteunend opleidingsaanbod expand_more

Na afloop van de workshop ontvangt elke deelnemer in overleg met de werkgever een scholingsvoucher voor ondersteunend aanbod. De deelnemer kan die samen met de werkgever inzetten voor aanvullende workshops. Omdat de uitdagingen en veranderingen in de branche divers zijn, biedt Novaka Academy een breed ondersteunend aanbod aan en kunt u als organisatie meebeslissen wat prioriteit heeft

Naast bovengenoemde trainingen van Novaka Academy kunnen ook activiteiten van andere aanbieders worden meegenomen in het ondersteunend aanbod binnen de subsidieregeling DWSRA, mits de activiteiten niet tot de reguliere verantwoordelijkheid van de werkgever behoren. Met dit ondersteunend opleidingsaanbod krijgen deelnemers de kans om een training te volgen die nodig is in het kader van hun persoonlijke actieplan.